Lotnictwo i Siły Zbrojne
w nowoczesnym zarządzaniu kryzysowym

19-20.10.2022

4342

“Lotnictwo i Siły Zbrojne w nowoczesnym zarządzaniu kryzysowym”


data:19-20.10.2022
miejsce:Uczelnia Łazarskiego
sala senacka 118
Świeradowska 43
02-662, Warszawa

25 lat po „Powodzi Stulecia” Uczelnia Łazarskiego – Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Lazarski Aviation Academy wraz z przedstawicielami wojska, lotnictwa państwowego, specjalistami z zakresu prawa lotniczego oraz zarządzania kryzysowego podczas konferencji naukowej dokonać planuje analizy zmian jakie nastąpiły w ciągu minionych 25 lat, a przede wszystkim ukazać rolę i znaczenie lotnictwa oraz Sił Zbrojnych w nowoczesnym systemie zarządzania kryzysowego, w szczególności w zapobieganiu i zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń niemilitarnych.

W związku z dynamicznym rozwojem rynku bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz zwiększeniem obszarów ich zastosowania podczas konferencji poruszona zostanie problematyka ich wykorzystania w nowoczesnym zarządzaniu kryzysowym. Inicjatywa konferencji zbiega się także z wejściem w życie ustawy o obronie Ojczyzny, co stanowić będzie punkt wyjścia do dyskusji o roli Sił Zbrojnych w systemie zarządzania kryzysowego.

Korzystając z doświadczenia zaproszonych ekspertów chcemy zastanowić się nad kierunkami zmian jakie powinny nastąpić w podejściu do zarządzania kryzysowego, tak by w pełni wykorzystany został w nim potencjał lotnictwa (w tym także bezzałogowych statków powietrznych) oraz doświadczenia Sił Zbrojnych, a także jak obecna sytuacja oraz pojawiające się wyzwania powinny determinować zmiany legislacyjne.

W związku tym, iż Uczelnia Łazarskiego jest na polskim rynku prekursorem wprowadzania innowacyjnych kierunków kształcenia podczas konferencji poruszona zostanie także problematyka kształcenia kadr dla potrzeb nowoczesnego zarządzania kryzysowego – jako wyzwania stojącego przed szkolnictwem wyższym, zarówno cywilnym, jak i wojskowym.

Uczestnictwo

Konferencja naukowa "Lotnictwo i Siły Zbrojne w nowoczesnym zarządzaniu kryzysowym" odbędzie się w trybie hybrydowym, w dniach 19-20 października 2022 r.

Stacjonarnie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43, udział w Konferencji możliwy będzie także w trybie zdalnym (link do udziału w Konferencji zostanie przesłany do zarejestrowanych uczestników). Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikaty potwierdzające w niej udział. Udział w konferencji jest bezpłatny.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu: e.ksiazek@lazarski.edu.pl

Uczestników Konferencji jej Partner - Szkoła Główna Służby Pożarniczej serdecznie zaprasza do zredagowania i nadesłania artykułów do „Zeszytów Naukowych SGSP” (70 pkt. MEiN, ISSN 0239-5223, e-ISSN 2720-0799). Czasopismo jest przypisane do dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Wymogi redakcyjne oraz rejestracja - na stronie https://zeszytynaukowe-sgsp.pl/res.../html/cms/MYMANUSCRIPTS

 

Patroni medialni

Partnerzy honorowi

 

Agenda

Dzień I - 19 października 2022 r. - środa

(sala senacka 118)

12:00

Powitanie zaproszonych gości

12:15

Wystąpienie inauguracyjne pierwszego dnia Konferencji

prof. UŁa, dr hab. Anna Konert – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego

12:30

Panel I

Ramy prawne i faktyczne współdziałania Sił Zbrojnych RP ze służbami cywilnymi, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego, w nowoczesnym systemie zarządzania kryzysowego. Co zmienia wejście w życie ustawy o obronie Ojczyzny?

13:30

Przerwa kawowa

13:45

Panel II

Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) w systemie zarządzania kryzysowego.

15:00

Przerwa kawowa

15:15

Panel III

Kształcenie kadr dla potrzeb nowoczesnego zarządzania kryzysowego wyzwaniem dla szkolnictwa wyższego cywilnego i wojskowego oraz możliwością wykorzystania wiedzy i doświadczenia żołnierzy zawodowych odchodzących do cywila, w tym weteranów.

16:30

Zakończenie pierwszego dnia Konferencji

Dzień II - 20 października 2022 r. - czwartek

(sala senacka 118)

12:00

Powitanie zaproszonych gości

12:15

Wystąpienie inauguracyjne drugiego dnia Konferencji

płk pil. Mirosław Guzdek, Zastępca Dowódcy 56. Bazy Lotniczej w Inowrocławiu

12:30

PANEL I

Powódź tysiąclecia w 1997 r. – wyzwaniem dla polskich Sił Zbrojnych oraz samorządów lokalnych - analiza wydarzeń z 1997 r. przez ich uczestników.

13:30

Przerwa

13:45

PANEL II

Wykorzystanie lotnictwa państwowego w obecnym systemie polskiego zarządzania kryzysowego. Stan obecny oraz postulaty de lege ferenda.

15:00

Przerwa

15:15

PANEL III

Transnational cooperation in modern crisis management – panel in English

16:30

Zakończenie drugiego dnia konferencji

Komitet naukowy

 1. dr hab. Anna Konert, prof. UŁa – Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji
  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego

 2. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Gałązkowski
  Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 3. nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. SGSP
  Komendant – Rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej;

 4. gen. bryg. w st. spocz. dr inż. pil. Jan Rajchel, prof. UPH
  Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydział Nauk Społecznych UPH w Siedlcach

 5. dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, prof. PŚ
  Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Katedra Transportu Lotniczego Politechniki Śląskiej

 6. mjr dr Katarzyna Rzadkowska
  Dyrektor Centrum Działań Weterana Poza Granicami Państwa

 7. dr inż. pil. Tomasz Balcerzak
  Uczelnia Łazarskiego, Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego;

 8. dr inż. Robert Konieczka
  Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Katedra Transportu Lotniczego Politechniki Śląskiej

 9. dr Radosław Fellner
  Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 10. dr Mateusz Osiecki – Sekretarz Komitetu Naukowego
  Uczelnia Łazarskiego, Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego